Adatkezelési Szabályzat

A szabályzat célja
Az Adatkezelési Szabályzat a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége tulajdonában lévő “www.vjaszsz.hu” weboldalon történő kapcsolatfelvétel során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Az adatkezelés alanyai
Látogató: aki információszerzés és kapcsolat felvétel szándékával keresi fel jelen weboldalt.
Regisztrált tag: aki a tagsági díj megfizetésével a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségének is hivatalosan tagjává válik.

Az adatkezelés alapja
A látogató a weboldalon történő kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, míg a regisztrált tag tagsága révén fogadja el és ezzel önkéntes hozzájárulását adja adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja
A Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége a látogató megadott adatait kizárólag a kapcsolatfelvétel, míg a regisztrált tag adatait információcsere céljából kezeli.

Az adatkezelő
A fent nevezett adatokat a weboldal tulajdonosa a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (székhely: 1134 Budapest, Lehel utca 11 / adószám: 18046416-2-41) kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei
Levelezési cím: 1134 Budapest, Lehel utca 11.
E-mail: info@vjaszsz.hu
Telefonszám: +36 1 359 0662

Az adatkezelés körülményei
A Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége az űrlapok kitöltése során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a látogató/regisztrált tag és az adatkezelő férhet hozzá. A fentieken túlmenően a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett látogató/regisztrált tag egyidejű tájékoztatása mellett. Az adatkezelés kezdete a látogató első kapcsolati vagy árajánlat kérelmi űrlap kitöltésével veszi kezdetét. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a látogató/regisztrált tag ezen irányú kezdeményezésére, vagy a regisztrált tag a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségéből való kilépése következtében.

Cookie
A weboldal cookie-kat használhat. A cookie (süti) kisebb adatállomány, amelyet a weboldal látogatójának/regisztrált tagjának számítógépén helyez el, és a látogató/regisztrált tag adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége nem adja át harmadik személy részére. A weboldal böngészésével és használatával a cookie-használatát a “www.vjaszsz.hu” weboldal látogatója/regisztrált tagja elfogadja.

Látogatói és regisztrációs adatok
A weboldal látogatóinak a kapcsolatfelvétel során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mail címüket stb.), valamint igény esetén cégszerű adataikat (cégnév, adószám, székhely stb.). Ezen adatokat kizárólag információnyújtás vagy a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségébe való belépési szándék érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben sem adja át.

Az adattárolás megszüntetése
A Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségével történő kommunikáció visszautasítására vagy a regisztrált tagság megszüntetésére a látogatónak/regisztrált tagnak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

e-mail: info@tvjaszsz.hu
postai levél: 1134 Budapest, Lehel utca 11.

Az adatkezelésben érintettek jogai
Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy töröltethetik adataikat a jelen “Az adattárolás megszüntetése” pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével. A Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a látogatót tájékoztatja.

Jelen szabályzat 2017. június 1-től érvényes, és visszavonásig hatályban marad. Az adatkezelő jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításokat azok hatályba lépése előtt 11 nappal a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége közzéteszi jelen weboldalon. A látogatók/regisztrált tagok a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal szabályzatai automatikusan érvényesek.