A szövetségről

A szövetség célja

Egyesíteni és összehangolni a vámközreműködői, vámügynöki, tevékenységet folytatók, a jövedéki és az adóügyi, valamint szállítmányozói és logisztikai szakterületen ügyintézők és szolgáltatók munkáját.

Elősegíteni a tagok szakmai fejlődését,

Összehangolni a vám és jövedéki szakterületek érdekképviseletét, együttműködni az érintett adóügyi, valamint szállítmányozói és logisztikai érdekképviseleti szervekkel, szervezni és lefolytatni a szakmai oktatásokat,

Képviselni és támogatni a tagokat minden olyan esetben, amikor a közös fellépés vagy beavatkozás válik szükségessé a tagok tevékenységét akadályozó, gátló tényezők elhárítására,

Elősegíteni és támogatni a magyar vámrendszer korszerűsítését és kölcsönösségi alapon a vámigazgatás és jövedéki igazgatás munkáját,

A célkitűzések megvalósítása érdekében a Szövetség feladata, hogy:

Ellássa a szakmai érdekképviseletet, vegyen részt a Szövetség tagjait érintő jogszabályok előkészítés alatti véleményezésében.

Jelezze a tevékenység kapcsán érintett államigazgatási szervek felé a tagok jogszerű szakmai igényeit, javaslatait.

Tájékoztassa a sajtót és más hírközlő szerveket a Szövetség munkájáról, a felmerült és megoldandó szakmai problémákról.

Kapcsolatot teremtsen és tartson mindazokkal a szervezetekkel, amelyeknek tevékenysége kapcsolódik a Szövetség feladataihoz, amelyekkel együtt kíván működni a tagok érdekében.

Kérje felvételét és tartson kapcsolatot az egyes szakágazatokban tevékenykedőket tömörítő Nemzetközi Szervezetekkel.

Biztosítsa tagjai számára a rendszeres jogi, szervezeti és működési tájékoztatást évente – a Közgyűléstől függetlenül – legalább egy-egy alkalommal megrendezendő Vámügyi, Jövedéki, illetőleg Adóügyiszolgáltató Szakmai Fórumokon, illetőleg alkalmanként, amikor az szükséges, továbbá tegye lehetővé a találkozást és konzultációt az illetékes államigazgatási szervek vezetőivel, vezető munkatársaival,

Segítse és támogassa a tagok adminisztrációs tevékenységének korszerűsítését és fejlesztését korszerű számítástechnikai és szervezési módszerek kialakításával és átadásával,

Működtessen információs adatbankot, amelyet a Szövetség tagjai kedvezményesen vehetnek igénybe,

Működtessen tagozatokat, állandó és ad hoc bizottságokat,

A Szövetség tagjainak és harmadik személyeknek oktatást folytasson, illetve oktatást szervezzen.