A szövetségről

Alapszabály

A VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS ADÓÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Az 1993-ban alakult, és a Fővárosi Bíróság által 9 PK. 60494/1993. szám alatt bejegyzett Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek is megfelelve történt módosításával egységes szerkezetbe foglalt, 2022. május 11-én hatályos szövegű alapszabálya letölthető az alábbi linken.