Hírek

Meghívó a 2018. évi Közgyűlésre

Kedves Képviselőtársak!

Bók Mihály Társelnök Úr nevében Szövetségünk 2018. évi Közgyűlését összehívom.

A Közgyűlés időpontja: 2018. május 18. (péntek), 10.30 óra.

Regisztráció: 10.00 órától

Amennyiben a kezdetkor nem lesz határozatképes a Közgyűlés, akkor a megismételt Közgyűlést ugyanezen napon 11.00 órára ismételten összehívjuk.

A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés helyszíne:

NAV Pénzügyőr SE (NAV Club Étterem)

Budapest, II. Pasaréti út 124-126. (Bejárat a Zuhatag sor, illetve a Ditró utca felől)

Parkolás: a környező utcákban, díjfizetés ellenében.

A Közgyűlés napirendje:

1. Létszám és határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása
3. Napirend elfogadása, illetve kiegészítésre javaslat, annak elfogadása
4. Az Elnökség 2017. évi szöveges és pénzügyi beszámolójának szóbeli kiegészítése, a Felügyelő Bizottság véleménye a beszámolókról, a beszámolók elfogadása.
5. Megemlékezés a Szövetség megalakulásának 25 éves évfordulójáról

A közgyűlés állófogadással zárul.

Tekintettel arra, hogy nagyon fontos a határozatképesség, kérem Képviselőtársaimat, hogy jelenjenek meg a Közgyűlésen, és személyesen vagy meghatalmazott útján képviseljék tagvállalatainkat.

Meghatalmazás azon személy számára szükséges, aki nem jogosult a cég képviseletére a cégiratok (cégkivonat) szerint.

A meghatalmazás MINTA az alábbi mellékletben letölthető, melyet eredetiben kell a képviselőnek a regisztráció során átadni, vagy szövetségünk címére postai úton eljuttatni.

Szeretettel tagvállalataink képviselőit a közgyűlésre!

Üdvözlettel:
Szepesi Sándor
Főtitkár