Hírek

REGIONALNU KONFERENCIJU NA TEMU POREZA I CARINA MAĐARSKE 2016

Poštovani poslovni partneri,

Slobodni smo da Vas obavestimo o održavanju 3. Konferencije VJASZSZ-a, (Asocijacije pružalaca usluga iz oblasti carina, akciza,poreza, kao i dopremanja robe u mađarsku i prevoza u tranzitu kroz mađarsku). Dana. 14.09.2016. godine u Segedinu.

Vi ste privredni subjekti koji u okviru vašeg redovnog poslovanja upućujete i prevozite robu u i kroz mađarsku, carinite vašu robu u mađarskoj itd. često nailazite na probleme sa državnim organima i raznim subjektima sa kojima ste u službenom ili poslovnom kontaktu prili-kom izvršavanja vaših poslovnih zadataka. Ti problemi se često nažalost pretvore u prekršajne ili krivične postupke koji isti organi pokreću protiv Vas i vaših radnih kolega-vozača. Naša Asocijacija (koja odnedavno ima i Sekciju za države Balkana) je upoznata sa tim vašim problemima na terenu i u želji da pomogne privrednim subjektima koji imaju ili su imali probleme i neprijatnosti u poslovanju na teritoriji Mađarske, organizuje treću konferenciju posvećenu aktuelnostima iz gore navedenih postupaka. Teme ove treće po redu konferencije ćete naći na pozivnici koja je u prilogu ovog pisma. Želimo da napomenemo da će predavači na konferenciji biti službenici koji rade u državnim organima i koji su stručnjaci sa autoritetom iz svoje oblasti delovanja i da ćete biti u mogućnosti da im postavljate pitanja i da tražite objašnjenja koja neće ostati bez odgovora. Naš slogan je kao organizatora, da nema Tabu teme na konferencijama. Možete postavljati pitanja i teme za koje smatrate da ste nekada oštećeni ili da su u toku postupka nekog organa bila oštećena vasa prava.

Nadamo se da će Vas naša Konferencija i postavljene teme zainteresovati i da ćete uzeti učešće na njoj.

Sa željom da vašim prisustvom date doprinos uspehu Konferencije, primite naše pozdrave.

VJASZSZ