Hírek

Szövetségünk Közgyűlése 2017

Kedves Képviselőtársak!

Bók Mihály Társelnök Úr nevében Szövetségünk 2017. évi Közgyűlését összehívom.

A Közgyűlés időpontja: 2017. május 17. (szerda), 10.30 óra.

Regisztráció: 10.00 órától

Amennyiben a kezdetkor nem lesz határozatképes a Közgyűlés, akkor a megismételt Közgyűlést ugyanezen napon 11.30-ra ismételten összehívjuk.

A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés helyszíne: Budapest, IX., Mátyás utca 16. NAV Pénzügyőr Klub-étterem (8-as kapucsengő).

Parkolás: a környező utcákban, díjfizetés ellenében.

A Közgyűlés napirendje:

1. Létszám és határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
3. Napirend elfogadása, illetve kiegészítésre javaslat, annak elfogadása
4. Az Elnökség 2016. évi beszámolójának szóbeli kiegészítése, a Felügyelő Bizottság véleménye a beszámolóról, a beszámoló elfogadása.
5. Az Elnökség 2016. évi pénzügyi beszámolójának szóbeli kiegészítése, a Felügyelő Bizottság véleménye a beszámolóról, a beszámoló elfogadása.
6. Az Elnökség 2017. évi tervezett tevékenységének bemutatása, annak elfogadása.
7. Egyebek

A közgyűlés állófogadással zárul.

Tekintettel arra, hogy nagyon fontos a határozatképesség, kérem Képviselőtársaimat, hogy jelenjenek meg a Közgyűlésen, és személyesen vagy meghatalmazott útján képviseljék tagvállalatainkat.

Meghatalmazás azon személy számára szükséges, aki nem jogosult a cég képviseletére a cégiratok szerint.

Tájékoztatásul küldöm szövetségünk Elnökségének a 2016. évre vonatkozó szöveges beszámolóját és a 2016. évi pénzügyi beszámolót, mely tartalmazza a 2017. évi pénzügyi tervet is.

A meghatalmazás MINTÁT csatolom, azt eredetiben kell a regisztráció során átadni, vagy szövetségünk címére postai úton eljuttatni.