Hírek

Megalakult a VJASZSZ jogi szekciója

Tisztelt Szövetségi tagok!

 

A VJASZSZ Elnökségének döntése alapján megalakult a szövetség Jogi Szekciója. Létrehozásának több célja is volt, de elsődleges az, hogy a szövetség, a jogi szolgáltatásokat végző tagjainak a bevonásával olyan testületet hozzon létre, amely hatékonyan tud segítséget nyújtani a szövetség tagjainak.

A Jogi Szekció tagjai jogi, és ahhoz szorosan kapcsolódó területeken tevékenykedő jelentős szakmai és munkatapasztalattal rendelkező szakemberek. Az elnökség döntése alapján a Jogi Szekció vezetője Dr. Falcsik István és a szekció tagjai az alábbi személyek:

Dr. Mayer Balázs, Dr. Kunfalvi Zoltán, Dr. Hajós Attila, Dr. Kutassy Kálmán, Dr. Stampfeld Balázs, Farnadi Judit, és Fekete Antal.

A Jogi Szekció, személyi összetétele alapján, a mindennapi élet szerteágazó területein tud segítséget nyújtani a szövetség tagjainak. Az alábbi főbb területek kerültek beazonosításra a szekció tagjainak szakmai tapasztalatára tekintettel:

Vám- és adójog, cégjog, polgárjog, peres eljárások, büntetőeljárás, ingatlanjog, közbeszerzés, munkajog, közigazgatási jog, pénzügyi jog, biztosítási jog.

A felsorolás nem teljes, a szekció tagjai által készített, tevékenységüket, tapasztalatukat bemutató összefoglalók az alábbi mellékletekben megtalálhatók.

A jogi szekció a szövetség vám- és adószakmai érdekképviseleti feladatainak az előmozdítása érdekében, jogszabály módosítási javaslatokat dolgoz ki, továbbá a szövetség tagjait érintő vám és adójogi kérdésekben állást foglal. A szekció rendelkezésére álló precedens érvényű hatósági és bírósági döntésekről szakmai tájékoztató keretében a szövetség tagjait tájékoztatja.

Az adó- és vámjogi kérdéseken túl, a szövetség tagjai a szövetségen keresztül, vagy közvetlenül is fordulhatnak a szekció szakembereihez bármilyen jogi vonatkozású kérdésben. A szekció tagjai, saját tevékenységük keretében jogosultak a hozzájuk forduló szövetségi tag részére segítséget nyújtani.

A szekció hatékony működése érdekében kérem, hogy a szövetség tagjai éljenek a felajánlott lehetőséggel, és a jogi ismereteket igénylő kérdésekben elsősorban a szövetség jogi szekciójának tagjait vegyék igénybe.

 

Dr. Falcsik István
Jogi Szekció Vezetője