Hírek

MEGHÍVÓ – KÖZGYŰLÉS 2019.

Kedves Képviselőtársak!

Bók Mihály Társelnök Úr nevében a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségének 2019. évi Közgyűlését összehívom.

A Közgyűlés időpontja: 2019. március 05 (kedd), 10.30 óra.

Regisztráció: 10.00 órától

A Közgyűlés helyszíne: Budapest, II. Pasaréti út 126-128. (NAV Pénzügyőr SE, bejárat a Ditró u.-Pasaréti köz sarok felől)

Amennyiben nem lesz határozatképes a Közgyűlés, akkor a megismételt Közgyűlést a fenti helyszínen 2019. március 11-én (hétfő) 10.30 órára összehívjuk.

A megismételt Közgyűlés a jelen meghívóban szereplő napirendi pontokban a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Parkolás: a környező utcákban (díjmentes)

A Közgyűlés napirendje:

  1. Létszám és határozatképesség megállapítása
  2. Jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása
  3. Napirend elfogadása, illetve kiegészítésre javaslat, annak elfogadása
  4. A Szövetség 2018. évi beszámolójának ismertetése és szóbeli kiegészítése, a Felügyelő Bizottság véleménye a beszámolóról, a beszámoló elfogadása.
  5. A Szövetség 2018. évi pénzügyi beszámolójának ismertetése és szóbeli kiegészítése, a Felügyelő Bizottság véleménye a beszámolóról, a beszámoló elfogadása.
  6. A Szövetség 2019. évi költségvetésének és tervezett tevékenységének bemutatása, annak elfogadása
  7. Az alapszabály módosítása, annak elfogadása
  8. Tisztségviselők megválasztása

A közgyűlés állófogadással zárul.

Tekintettel arra, hogy nagyon fontos a határozatképesség, kérem Képviselőtársaimat, hogy jelenjenek meg a Közgyűlésen, és személyesen vagy meghatalmazott útján képviseljék tagvállalatainkat.

Meghatalmazás azon személy számára szükséges, aki nem jogosult a cég képviseletére a cégiratok (cégkivonat) szerint.

A meghatalmazás MINTA az alábbi mellékletben letölthető, azt eredetiben, a megfelelő adatokkal kitöltve, cégszerűen aláírva kell a képviselőnek a regisztráció során átadni, vagy szövetségünk címére postai úton eljuttatni.

Szeretettel várjuk tagvállalataink képviselőit a közgyűlésre!

Üdvözlettel,
Szepesi Sándor
Főtitkár