Hírek

VJASZSZ 2019. évi Közgyűlése

Kedves Képviselőtársak!

Értesítem Képviselőtársaimat, hogy szövetségünk 2019. évi tisztújító közgyűlése 2019. március 05-én rendben lezajlott, melyen 111 tagvállalatunk képviseltette magát személyesen vagy meghatalmazottja útján.

A korábban meghirdetett napirendre vonatkozóan új javaslat nem érkezett így az egyhangúlag elfogadásra került.

Szintén egyhangúlag elfogadásra került a szövetség 2018. évi szöveges és pénzügyi beszámolója, valamint a 2019. évi tervezett tevékenysége és pénzügyi terve.

A jelölőbizottság vezetője Sziliné Bóna Katalin tájékoztatta a résztvevőket az elnökségi tag és a felügyelő bizottsági tag jelöltekről, a közgyűlésen új jelöltre nem érkezett javaslat.

A jelölteket – egyenkénti szavazás mellett – a közgyűlés egyhangúlag  3 évre megválasztotta a szövetség elnökségi tagjának és  felügyelő bizottság tagoknak, akik 2019. március 05-től az alábbi személyek:

Elnökség:

 1. Dr. Berényi János (elnök)
 2. Bók Mihály (társelnök)
 3. Szepesi Sándor (főtitkár)
 4. Fekete Antal
 5. Dr. Stampfel Balázs
 6. Dr. Sándor János
 7. Mayer Miklós
 8. Börcsök Róbert
 9. Fülöp Attila
 10. Varga Mihály

Felügyelő bizottság:

 1. Dr. Kutassy Kálmán (elnök)
 2. Cseh Ottó
 3. Szokolóczi László

Az elnökség és a felügyelő bizottság nevében is köszönjük a tagság bizalmát!

Üdvözlettel:
Szepesi Sándor
Főtitkár