Hírek

MEGHÍVÓ – VJASZSZ Közgyűlés 2020. szeptember 15.

Kedves Képviselőtársak!

Bók Mihály Társelnök Úr nevében a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségének 2020. évi Közgyűlését összehívom.

A Közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 15 (kedd), 10.30 óra.
Regisztráció: 10.00 órától

A Közgyűlés helyszíne: Budapest, II. Pasaréti út 126-128. (NAV Pénzügyőr SE)
Parkolás: a környező utcákban

Amennyiben nem lesz határozatképes a Közgyűlés, akkor a megismételt Közgyűlést a fenti helyszínen 2020. szeptember 22-én (kedd) 10.30 órára összehívjuk.

A megismételt Közgyűlés a jelen meghívóban szereplő napirendi pontokban a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:
1. Létszám és határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása
3. Napirend elfogadása, illetve kiegészítésre javaslat, annak elfogadása
4. A Szövetség 2019. évi beszámolójának ismertetése és szóbeli kiegészítése, a Felügyelő Bizottság véleménye a beszámolóról, a beszámoló elfogadása.
5. A Szövetség 2019. évi pénzügyi beszámolójának ismertetése és szóbeli kiegészítése, a Felügyelő Bizottság véleménye a beszámolóról, a beszámoló elfogadása.
6. A Szövetség 2020. évi költségvetésének és tervezett tevékenységének bemutatása, annak elfogadása
7. A szövetség Alapszabályának 1.§ 2. pontjában szereplő székhely cím irányítószámával történő kiegészítése, illetve elfogadása

Tájékoztatásul küldöm szövetségünk Elnökségének a 2019. évre vonatkozó szöveges beszámolóját és a 2019. évi pénzügyi beszámolót, mely tartalmazza a 2020. évi pénzügyi tervet is.

Tekintettel arra, hogy nagyon fontos a határozatképesség, ugyanakkor a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel kérem képviselőtársaimat, minél többen éljenek a meghatalmazás lehetőségével és akik nem tudnak, vagy nem szeretnének személyesen részt venni, azok meghatalmazott útján képviseljék/képviseltessék tagvállalatainkat.

Meghatalmazás azon személy számára szükséges, aki nem jogosult a cég képviseletére a cégiratok (cégkivonat) szerint.
Természetesen bármely olyan személy részére kiállítható a cégszerűen aláírt meghatalmazás, aki személyesen részt fog venni a közgyűlésen.

A meghatalmazást eredetiben, a megfelelő adatokkal kitöltve, cégszerűen aláírva kell a képviselőnek a közgyűlés napján a regisztráció során átadni, vagy szövetségünk címére postai úton eljuttatni. (ha lehetséges ne tértivevénnyel)

Szeretettel várjuk tagvállalataink képviselőit a közgyűlésre!

 

Üdvözlettel:
Szepesi Sándor
Főtitkár